BAZA MATERIALĂ A ŞCOLII

 

Spații școlare:

 

Școala Putna(un singur schimb de învățământ): două clădiri cu autorizație sanitară de funcționare:

 - corpul A cu parter si etaj, 6 săli de clasă, cancelarie, un laborator fizică – chimie, un centru de documentare si informare, un laborator AEL, birou secretariat si contabilitate, birou director, cabinet asistență psihopedagogică, grupuri sanitare in  interior, apa potabila, canalizare, teren de sport(38/19).

              - corpul B – parter, 6 săli de clasă, cancelarie, spatiul cornul si laptele, biblioteca(10.000 volume), grupuri sanitare in interior, apa potabila, canalizare.

Corpurile Asi B dispun de un sistem de incalzire realizat de o centrala care foloseste lemnul.

Gradinița cu program normal  Putna: o clădire cu trei săli de grupă, grupuri sanitare situate in interior, apă potabilă. Incalzirea e realizeaza cu ajutorul sobelor.

Școala Gura Putnei: o clădire cu parter si etaj, patru săli de clasă, biblioteca(2000  volume), spatiul cornul si laptele, cancelarie, grupuri sanitare interioare,apă potabilă, un teren de sport(28/12). Incalzirea se realizeaza cu o centrală termică pe lemne. Învățământul se desfășoară în două schimburi, ciclul primar având ore dimineața.

Grădinița cu program normal Gura Putnei: o clădire cu două săli de grupă, grupuri sanitare interioare, apă potabilă. Încălzirea se realizează cu sobe.

 

Tehnică de calcul:

 • reţea de 26 de calculatoare situate în laboratoarele de informatică, birouri şi cabinete
 • tablă interactivă SmartBoard
 • imprimante
 • copiatoare
 • scannere
 • flipchart-uri

Audio - video:

 • 4 videoproiectoare
 • 2 televizoare

-           5 laptopuri

 • staţie de amplificare

Comunicaţii:

 • 2 linii telefonice
 • fax
 • conexiune la internet

 

 

            RESURSE INFORMAŢIONALE

Bibliotecă şcolară

            Fond carte 15000 volume

            Colecţia de periodice

            Tribuna învăţământului

            Monitorul de Suceava

            National Geographic

            Magazin Istoric

            Magazin

 Internet

 

RESURSE FINANCIARE

Surse de finanţare:

            Bugetul local - Consiliul Local Putna

            Bugetul de stat

            Sponsorizări- donaţii

 

În prezent nivelurile de învăţământ existente sunt: învăţământ prescolar, primar şi învăţământ gimnazial în filieră educaţională normală, de stat.