PRIVIND OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ